Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Tue Nov 20, 2012 9:12 am
Admin

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Đăng ký kết hôn</title>

<style>

body{

font-family: Tahoma;

font-size: 12px;

background: url(http://kethon.4teenbp.net/bg.png);

}

.lu{

background: url(http://kethon.4teenbp.net/bg1.png) no-repeat left bottom;

color: white;

position: fixed;

right: 10px;

top:0px;

width: 467px;

height:23px;

text-align: center;

padding-top:5px

}</style>

<script>

function tao()

{

chong = document.getElementById('chong').value;

c_diachi = document.getElementById('c_diachi').value;

c_ns = document.getElementById('c_ns').value;

c_dantoc = document.getElementById('c_dantoc').value;

c_qt = document.getElementById('c_qt').value;

c_cm = document.getElementById('c_cm').value;

c_chuky = document.getElementById('c_chuky').value;vo = document.getElementById('vo').value;

v_diachi = document.getElementById('v_diachi').value;

v_ns = document.getElementById('v_ns').value;

v_dantoc = document.getElementById('v_dantoc').value;

v_qt = document.getElementById('v_qt').value;

v_cm = document.getElementById('v_cm').value;

v_chuky = document.getElementById('v_chuky').value;document.getElementById('anh').innerHTML = '<img src="http://kethon.4teenbp.net/anh.php?chong='+chong+'&c_ns='+c_ns+'&c_dantoc=ede%20&c_cm=2222222222&c_chuky=Lovea&c_diachi=nui&c_qt=indonexia&vo=le%20thi%20C&v_ns=22/11/1993&v_dantoc=giarai&v_cm=3333333333&v_chuky=Piknhj&v_diachi=%20rung&v_qt=china='+chong+'&c_ns='+c_ns+'&c_dantoc='+c_dantoc+'&c_cm='+c_cm+'&c_chuky='+c_chuky+'&c_diachi='+c_diachi+'&c_qt='+c_qt+'&vo='+vo+'&v_ns='+v_ns+'&v_dantoc='+v_dantoc+'&v_cm='+v_cm+'&v_chuky='+v_chuky+'&v_diachi='+v_diachi+'&v_qt='+v_qt+'" border=0 />';

}

function xoa()

{

document.getElementById('anh').innerHTML = '';

}

function check(id,value)

{

chuoi = document.getElementById(id).value;

if(chuoi.length > value)

document.getElementById(id).value = chuoi.substr(0,value);

}

</script>

</head><body><br/><br/><br/><center><font color="red" style="font-size: 15px;font-weight: bold">TẠO GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN</font><br/>
<br><p align="center">Diễn Đàn<b><font color="#FF0000">Kissgame.forumotion.com</font><br>edit by<font color="#FF0000"></font>By Hư Hỏng</b></p>
<table style="width: 680px" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td width="46%">

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr><td colspan="2" align="center"><b>THÔNG TIN CHỒNG</b></td></tr>

<tr><td align="left">Họ tên :</td><td width="240px"><input id="chong" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('chong',25)" /></td></tr>

<tr><td align="left">Ngày Sinh :</td><td><input id="c_ns" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('c_ns',10)" /></td></tr>

<tr><td align="left">Dân tộc :</td><td><input id="c_dantoc" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('c_dantoc',15)" /></td></tr>

<tr><td align="left">Địa chỉ :</td><td><input id="c_diachi" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('c_diachi',25)" /></td></tr>

<tr><td align="left">Quốc Tịch :</td><td><input id="c_qt" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('c_qt',25)" /></td></tr>

<tr><td align="left">CMND :</td><td><input id="c_cm" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('c_cm',9)" /></td></tr>

<tr><td align="left">Chữ ký :</td><td><input id="c_chuky" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('c_chuky',10)" /></td></tr>

</table>

<td width="8%"> </td>

</td>

<td width="46%">

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr><td colspan="2" align="center"><b>THÔNG TIN VỢ</b></td></tr>

<tr><td align="left">Họ tên :</td><td width="240px"><input id="vo" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('vo',25)" /></td></tr>

<tr><td align="left">Ngày Sinh :</td><td><input id="v_ns" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('v_ns',10)" /></td></tr>

<tr><td align="left">Dân tộc :</td><td><input id="v_dantoc" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('v_dantoc',15)" /></td></tr>

<tr><td align="left">Địa chỉ :</td><td><input id="v_diachi" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('v_diachi',25)" /></td></tr>

<tr><td align="left">Quốc Tịch :</td><td><input id="v_qt" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('v_qt',25)" /></td></tr>

<tr><td align="left">CMND :</td><td><input id="v_cm" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('v_cm',9)" /></td></tr>

<tr><td align="left">Chữ ký :</td><td><input id="v_chuky" type="text" style="width:100%" onkeypress="check('v_chuky',10)" /></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

<input name="Submit1" type="submit" value="Tạo giấy ngay" onclick="tao()" /><input name="Submit1" type="submit" value="Làm lại" onclick="xoa()" /><div class="lu">Lưu ý: Gõ bằng bảng mã VNI để có thể hiện tiếng việt trên ảnh</div><div id="anh" style="width: 100%" align="center"></div>

</center>

</body></html>
http://kissgame.forum-viet.net
Loading Trả lời nhanh
on Tue Nov 20, 2012 10:37 am
Admin

dfggggggggggg
http://kissgame.forum-viet.net
Loading Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết